Fundeon Vastgoed Beheer

070-2629567
info@fundeon-vastgoed.nl
Inlog Online Beheer

Diensten

Iedere VvE is uniek en heeft een eigen splitsingsakte en –reglement. Daarom bieden wij maatwerk in ondersteuning. Dat doen wij op basis van diverse modules.

Bestuurlijk beheer

 • Organiseren algemene leden vergadering (ALV).
 • Notuleren jaarvergadering (ALV).
 • Uitvoeren besluiten ALV.
 • Verzenden van de notulen.
 • Periodiek bijwonen van bestuursvergaderingen.
 • Adviseren bestuur.
 • Opstalverzekering afsluiten.
 • Eventueel extra verzekeringen afsluiten.
 • Eventuele schadeclaims afhandelen.
 • Inrichten en bijhouden ledenadministratie.
 • Opstellen huishoudelijkreglement.
 • Toezien op de naleving van de reglementen.
 • Inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Financieel en administratief

 • Het openen en beheren van een rekening bij de bank t.n.v. de VvE.
 • Eventueel overnemen bestaande administratie.
 • Het incasseren en administreren van de periodieke bijdrage zoals vastgesteld in de ALV.
 • Het bijhouden van de ledenadministratie.
 • Het controleren op achterstallige betalingen en het treffen van (rechts)maatregelen om deze te innen.
 • Het verwerken van rekeningen en ingekomen stukken en het betalen van alle rekeningen namens de Vereniging die voor gemeenschappelijke kosten zijn.
 • Het jaarlijks opstellen van de balans en verlies- en winstrekening van de vereniging en de persoonlijke afrekening van de afzonderlijke leden.
 • Het bespreken van de jaarstukken met de kascommissie. Indien gewenst kan er accountantscontrole plaatsvinden.
 • Het vervaardigen van een conceptbegroting in overleg met het bestuur.

Bouwkundig

 • Zorg dragen voor de uitvoering van het serviceonderhoud zoals aangegeven in de MJOP.
 • Tijdig signaleren van afwijkingen op de prognose (monitoren) en voorstellen doen met betrekking tot deze afwijkingen.
 • Voorbereiden en toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden en het inspecteren van het resultaat en de oplevering.
 • Het opnemen van klacht- storingsmeldingen over technische zaken en actie nemen om de klacht/storing te verhelpen.
 • In behandeling nemen en beoordelen van alle meldingen die betrekking hebben op het dagelijks onderhoud van het gebouw.
 • Het technisch gereed melden van de werkopdracht.
 • Het controleren van de facturen met betrekking tot de werkopdrachten.
 • Het betaalbaar stellen van de door de VvE geaccordeerde facturen.
 • Zorg dragen voor het opstellen van een technische omschrijving voor uit te voeren onderhoud.
 • Adviseren over en het selecteren van aannemers.
 • Het aanleveren van offertes met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden in of aan het gebouw.
 • Beoordelen van offertes en/of begeleiden van een aanbesteding.
 • Het verstrekken van opdrachten namens de VvE
 • Directievoering over uit te voeren werken.
 • Controleren van uitgevoerde werkzaamheden en begeleiden van de oplevering.
 • Controleren van ingediende termijnnota’s en evt. betaalbaar stellen ervan.
 • Financiële overzichten maken t.b.v. bestuur en administratie.
 • Afsluiten van onderhoudscontracten met betrekking tot het gebouw.

Meer Jaren Onderhoudsplan

Iedere VvE is verplicht te sparen voor toekomstig onderhoud aan het pand, te weten middels een reservefonds. Om goed in kaart te krijgen welke kosten dat met zich mee gaat brengen is een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van groot belang. Het opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning is specialistisch werk. Dit betreft onder andere een inventarisatie van alle gebouwdelen, een inspectie met conditiemeting, een analyse van de samenhang van onderhoudsactiviteiten en het opstellen van een meerjaren onderhoudsprognose met een schriftelijke toelichting.

Fundeon Vastgoed Beheer kan dit voor u verzorgen en blijft daarbij geheel objectief en onafhankelijk. Zo word de kwaliteit van de onderhoudsplanning gewaarborgd.

De inspecteur komt ter plaatse voor een bouwkundige opname en een conditiemeting van het pand. Op basis van de bouwtekeningen, bevindingen van de opname en gemaakte foto's zal het meerjarenonderhoudsplan samengesteld worden. Het schriftelijk rapport biedt tevens een samenvatting van de conditiemeting en overzicht van zaken welke direct aandacht behoeven.

De voordelen van een MJOP

 • U als VvE heeft inzicht in de bouwkundige staat van het gebouw.
 • U voorkomt onnodig hoge kosten door achterstallig onderhoud.
 • U heeft direct inzicht in de onderhoudskosten op korte en langere termijn.
 • U reserveert als appartementseigenaar nooit te veel of te weinig en voorkomt fluctuaties in de maandelijkse bijdragen.